Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w 8 krokach

Otwarcie, prowadzenie i rozwój własnej firmy wymaga sporych nakładów finansowych. Nie zawsze jednak dysponujemy wystarczającą ilością funduszy. W takiej sytuacji pomocne może okazać się dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przeczytaj i sprawdź, na czym polega i kto można się o nie ubiegać.

Gdy otwieramy własną firmę, zwykle ponosimy wydatki związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, pojazdów, wynajmem lub kupnem lokalu czy zatrudnieniem pracowników. Gdy podsumujemy koszty, może okazać się, że potrzebna jest spora suma pieniędzy. Aby wesprzeć początkujących przedsiębiorców, państwo stworzyło formę pomocy, jaką jest dofinansowanie rozpoczęcia działalności z urzędu pracy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – co to takiego?

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej to bezzwrotna (jeśli spełnimy wszystkie warunki) pomoc finansowa udzielana przez starostę za pośrednictwem urzędu pracy. Maksymalna kwota dofinansowania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli w przybliżeniu 29 tys. złotych, jednak jest ona różna w zależności od urzędu.

Kto może skorzystać w dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej
 • absolwenci Klubu Integracji Społecznej
 • niepracujący opiekuni osób niepełnosprawnych (jeśli nie pobierają świadczeń i zasiłków).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie muszą spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. m.in.:

 • nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej
 • nie korzystać wcześniej ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności
 • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej
 • nie być karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dodatkowo każdy urząd posiada własny regulamin szczegółowo określający warunki otrzymania wsparcia finansowego. Częstymi wymogami są:

 • posiadanie II-go profilu pomocy, który ustalany jest podczas bezpośredniej rozmowy z pracownikiem urzędu
 • określony wiek
 • określona płeć
 • odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • odpowiedni okres bycia bezrobotnym
 • wkład własny (często niewymagany).

Dofinansowanie w 8 prostych krokach

Gdy spełniamy warunki określone w rozporządzeniu i regulaminie, możemy przejść do załatwienia formalności. Oto, co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie:

Krok 1 – Rejestracja w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania i uzyskanie odpowiedniego profilu.

Krok 2 –Wypełnienie wniosku z urzędu, w którym należy zawrzeć m.in.:

 • szczegółowy opis planowanej działalności
 • listę planowanych wydatków wraz z ich uzasadnieniem (dopytajmy w urzędzie na co można przeznaczyć fundusze)
 • opis posiadanych kwalifikacji
 • elementy biznesplanu lub biznesplan wraz z określeniem planowanych dochodów, kosztów i wydatków
 • formę zabezpieczenia.

Krok 3 –Złożenie wniosku wraz z potrzebnymi załącznikami.

Krok 4 (jeśli decyzja o dofinansowaniu jest pozytywna) – Podpisanie umowy z urzędem pracy.

Krok 5 – Rejestracja działalności.

Krok 6 – Wydanie przyznanych środków.

Krok 7 – Rozliczenie z urzędem pracy.

Krok 8 (zwykle po upływie roku od prowadzenia działalności) – złożenie stosownych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności we wskazanym okresie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Co zamiast dofinansowania?

Jeśli nie spełniamy kryteriów pozwalających starać się o dofinansowanie, pomocny może okazać się kredyt z banku lub instytucji pozabankowej. Jako przedsiębiorcy mamy do dyspozycji m.in.:

 • Kredyty inwestycyjne
 • Leasing
 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty na start.

Więcej na ten temat piszemy tutaj. Prowizje bankowe, odsetki i opłaty za ubezpieczenie kredytu możemy wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Skorzystaj ze wsparcia eksperta!

Jeśli obawiasz się formalności i chcesz mieć pewność, że podejmujesz właściwą decyzję, skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego. Oceni zdolność kredytową, przedstawi najlepszą ofertę kredytu gotówkowego dostępną na rynku i pomoże w załatwieniu formalności. O tym, dlaczego jeszcze warto skorzystać z jego wsparcia, piszemy w artykule: Co zyskasz, korzystając z usług pośrednika kredytowego?

Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem tutaj. Służymy wsparciem i wiedzą.

Podobne wpisy

24 lutego 2020

Kto to jest rentier?

Dodaj komentarz