co to jest upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości nie jest łatwą decyzją, ale często to jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej i ostatnia deska ratunku. Warto pamiętać, iż ogłoszenie bankructwa nie jest jednoznaczne z umorzeniem długów. Ma ono na celu oddłużenie osoby fizycznej przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wierzycieli. Ogłoszenie upadłości niesie za sobą również nieprzyjemne konsekwencje. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Ogłosić upadłość można jedynie spełniając dwa warunki. Po pierwsze ogłosić ją może jedynie osoba fizyczna będąca konsumentem, czyli nie prowadzi ona działalności gospodarczej (wyjątek stanowią jednoosobowe przedsiębiorstwa). Po drugie osoba ta musi być trwale niewypłacalna, oznacza to, że jej opóźnienie w realizacji płatności przekracza minimum 3 miesiące. 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości w konsekwencji oznacza, że wobec tej osoby nie mogą być prowadzone postępowania komornicze spowodowane poprzednimi długami. W trakcie postępowania może zostać przeprowadzone umorzenie części lub całości długu. Według najnowszych przepisów o upadłość konsumencką może się starać także osoba, która do bankructwa doprowadziła w sposób umyślny lub wskutek własnego niedbalstwa, a nie jedynie z przyczyn niezależnych od niej, czyli z powodu choroby czy utraty źródła dochodów. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba prywatna. Wniosek musi zostać złożony do sądu, zarówno przez dłużnika, jak i przez jego wierzyciela. Oczywiście wniosek można również złożyć samodzielnie, ale warto pamiętać, że postępowanie toczy się bez udziału wnioskodawcy. Przygotowanie odpowiednich dokumentów i dowodów jest niesamowicie ważne. Wnioskując o upadłość, należy udowodnić, że zadłużony nie ma realnej szansy na spłatę zobowiązania. 

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Niestety nie każda osoba posiadająca opóźnienia w spłacie może myśleć o ogłoszeniu upadłości. Sąd oddali wniosek lub umorzy postępowanie w kilku przypadkach:

  • dłużnik jest udziałowcem ponoszącym odpowiedzialność za długi spółki
  • dłużnik nie jest rzeczywiście niewypłacalny - jego opóźnienie w spłacie nie wynosi minimum 3 miesięcy 
  • dłużnik wnioskował o upadłość w przeciągu ostatnich 10 lat i została ona ogłoszona, a jakaś część zobowiązań została umorzona
  • w ostatnich 10 latach dłużnik dokonał czynności mających na celu pokrzywdzenie wierzycieli, np. przekazał nieruchomość krewnemu w celu uniknięcia zajęcia jej przez komornika

Dodatkowo, jeśli sąd uzna, że działania dłużnika miały na celu intencjonalne ukazanie niewypłacalności, może odmówić ogłoszenia upadłości.  

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć właściwy wniosek do sądu oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł, a dowód wpłaty dołączyć do dokumentów. Warto pamiętać, że proces jest długi i zawiły, dlatego też ogłoszenie upadłości nie powinno być pierwszym wyborem w przypadku kłopotów ze spłatą długów, a raczej ostatecznością. 

Wniosek o upadłość konsumencką - co powinien zawierać?

Napisanie wniosku może wydawać się problematyczne, dlatego wiele osób korzysta z pomocy profesjonalnej kancelarii. Niestety taka usługa nie należy do tanich. Samodzielne sporządzenie wniosku, choć może wydawać się cięższe, nie jest niewykonalne. Wzór do uzupełnienia znajduje się na stronie gov.pl 

Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku:

  • dane sądu
  • dane wnioskodawcy
  • spis majątku z przybliżoną wyceną - informacje na temat posiadanych nieruchomości oraz ruchomości
  • wysokość zgromadzonych pieniędzy w gotówce, na kontach bankowych i lokatach
  • spis wierzycieli i wysokości długów
  • dowody potwierdzające wysokość zadłużenia oraz przyczyny niewypłacalności, np.: zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzenia umów

Upadłość konsumencka bez majątku

Osoby nieposiadające żadnego majątku również mają prawo ogłosić bankructwo konsumenckie. Dodatkowo wnioskujący nie musi posiadać dochodów lub mogą być one na tyle niskie, że jedynie pokrywają koszty życia. W takim przypadku we wniosku powinna się znaleźć informacja, co się stało z majątkiem oraz dlaczego dłużnik nie może podjąć się pracy lub zmienić jej na lepiej płatną. Postępowanie w tym przypadku może przebiegać znacznie szybciej niż w przypadku upadłości z majątkiem. Syndyk musi dokonać wszelkich czynności związanych z wyceną i likwidacją majątku. W przypadku, gdy dana osoba majątku nie posiada, analogicznie praca syndyka jest znacznie prostsza. 

Upadłość konsumencka - konsekwencje

Zdecydowaną zaletą ogłoszenia upadłości jest zaprzestanie wszelkich postępowań sądowych, także egzekucji komorniczych czy dalej naliczanych odsetek. Największą wadą będzie oczywiście utrata majątku. Wszelkie dobra materialne w postaci nieruchomości, czy wartościowych ruchomości, jak samochód, zostaną przeznaczone na spłatę długu. Dodatkowo zajęta może zostać także część wynagrodzenia. Osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości powinna być także świadoma negatywnego wpisu w BIK. W konsekwencji osoba ta nie otrzyma finansowania ze strony banku. Jedyną alternatywną formą finansowania będą w tym przypadku pożyczki bez BIK.

Przed ogłoszeniem upadłości należy się zastanowić, czy rzeczywiście jest ona jedynym wyjściem. Ten krok powinien być ostatecznym, a nie pierwszym wyborem, w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia.

Potrzebujesz pomocy z konsolidacją? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz